Výzva za tichý Silvester 2023

Ohňostroje škodia. Nie je to žiadna novinka ani tajomstvo. Aj my v útulku Očami psa sa pripájame k prosbe za tichý Silvester 2023. 

Požičiame si stručné a jasné odporúčanie od NAPANT:

Ohňostroje okrem toho znečisťujú ovzdušie zmesou tuhých častíc a toxických chemikálií. Okrem oxidov síry a dusíka sa do životného prostredia dostávajú aj ťažké kovy, ktoré nepodliehajú rozkladu a kontaminujú pôdu a vodné zdroje. Rovnako sa ukladajú v živých organizmoch a škodia zdraviu. Zábavnú pyrotechniku zároveň negatívne vnímajú rodičia malých detí, starší a citlivejší ľudia, ale aj majitelia domácich zvierat.

Správa Národného parku Nízke Tatry preto odporúča použiť namiesto ohňostrojov jemnejšie alternatívy, ako napríklad prskavky, sviečky či hologramy, ktorými sa eliminujú negatívne dopady používania zábavnej pyrotechniky na životnom prostredí.

Zdroj pre obrázky: Národný park Veľká Fatra, Národný park Nízke Tatry, obec Závažná Poruba, Záchrana zvierat Zázrivá