Kto sme

Útulok a karanténna stanica

Náš cieľ je ...

...nájsť domov pre každé zvieratko

Útulok a karanténna stanica v Liptovskom Mikuláši pracuje ako občianske združenie Očami psa. Staráme sa o odchytené, nájdené, zranené zvieratká na Liptove aj za hranicami regiónu. ​Naše – vaše blšky potrebujú pomoc nás všetkých, ktorým ich osud nie je ľahostajný. Počet psíkov sa u nás mení takmer každý deň. Máme malé, veľké psíky, seniorov, hendikepovaných ale aj kopec malých štekátok, rozumej šteniatok 🙂 Práca v útulku je aj o tom budovať si vzťah, sedieť pri nich a pomaly ich kŕmiť, aby pochopili, že človek vie byť aj dobrý a vie aj pohladkať.

,,Pes je jediné stvorenie na svete, ktoré vás miluje viac než seba.”

– Josh Billings

V Liptovskom Mikuláši

od 2011

Naše občianske združenie vzniklo v roku 2011. Odvtedy sme pomohli stovkám zvierat. 

Aký je rozdiel

Útulok vs. karanténna stanica

Platia určité pravidlá

Riadime sa Vyhláškou MP SR č. 123/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Útulok

Útulok pre zvieratá slúži na držbu odchytených túlavých zvierat po ukončení vyšetrení, testov a preventívnych opatrení vylučujúcich chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka, vykonaných v karanténnej stanici, zvierat, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené podľa osobitného predpisu,2) a nechcených zvierat.

Karanténna stanica

Karanténna stanica je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným stavom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.

Pomôžeme vám pri adopcii

Pravidelne aktualizujeme zoznam psíkov, ktorých je možné adoptovať. Ak sa vám niektorí z nich páči, kontaktujte nás. Porozprávame sa, povieme vám informácie o psíkovi, aké sú podmienky kde by psík býval a aké sú vaše očakávania. Následne dohodneme stretnutie naživo.