2% z dane pre liptovských útulkáčov

Ľiptovčiatka sa zodpovednosti zo strany tých, ktorí ich mali chrániť, nikdy nedočkali. Nemôžu vypovedať o všetkých bolestiach a hrôzach, ktoré prežili, ale napriek tomu stále veria. Veria v silu a láskavosť človeka, že im pomôže. 2% z daní je pre ne pomoc, vďaka ktorej dnes žijú, majú opäť úsmev na tvári, tešia sa z nového domova, príp. čakajú na tú svoju vysnívanú rodinu nasýtení a hlavne v bezpečí nášho útulku. Len vďaka Vašej voľbe nenechať svoje 2% štátu, ktorého prácu útulky suplujú, môžu byť k nám prijaté ďalšie chlpiny😊, môžu byť ošetrené, môžu byť nakŕmené, môžu ŽIŤ…
Preto Vás o5 prosíme, darujte nádej aj Vy, zachraňujte dvomi percentami
 
Ak ste pre našich Bryndzáčikov v roku 2023 odpracovali dobrovoľne min. 40 hodín (venčenie, čistenie, aukcie, prechádzky, atď.), môžete poukázať až 3%. Potvrdenie o odpracovaných hodinách Vám vystavíme.
Zároveň na stránke nájdete aj aktuálne tlačivá pre právnické aj fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie: https://ocamipsa.sk/2-pre-utulok-ocami-psa/
ĎAKUJEME
 
Obchodné meno: OZ OČAMI PSA – ÚTULOK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 42218004