Ako postupovať

Darovať 2% z dane

ZAMESTNANEC

Tlačivo na darovanie 2% z daní na stiahnutie priamo tu

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
   
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivo tu, kliknite).
   
 3. Z tohto Potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane (minimálne 3 €)
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. (Vo Vašom prípade to znamená, ak ste chodili venčiť, čistiť, organizovali zbierky, aukcie a mnoho iného pre náš útulok, je potrebné sa nám nahlásiť, že chcete 2% darovať nám a my Vám vystavíme potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, aby ste mohli darovať 3%).

 4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo tu, kliknite).

 5. Obe tlačivá zašlite/doručte na príslušný Daňový úrad podľa Vášho bydliska najneskôr do utorka dňa 2.mája 2023!***

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je ešte tretie tlačivo, a to Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.

FYZICKÁ OSOBA

(podnikateľ, živnostník)

(fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie)
 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.  
   
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno (Názov): OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO/SID: 42218004
  Sídlo: 03104 Liptovský Mikuláš 4, Prvá 217/9
   

  Tlačivá na stiahnutie

  Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)

  Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)

 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na Váš daňový úrad***

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali

PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. 
   
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR!

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky). 
   

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby (tlačivo tu, kliknite) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. 
   
 4. Vyplňte údaje o prijímateľovi do daňového priznania.
  Obchodné meno (Názov): OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO/SID: 42218004
  Sídlo: 03104 Liptovský Mikuláš 4, Prvá 217/9 
   
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad, zvyčajne podľa Vášho sídla.

Všetky tlačivá je možné podať aj online cez stránku Finančnej správy

Adopcia

Pravidelne aktualizujeme zoznam psíkov, ktorých je možné adoptovať. Ak sa vám niektorí z nich páči, kontaktujte nás. Porozprávame sa, povieme vám informácie o psíkovi, aké sú podmienky kde by psík býval a aké sú vaše očakávania. Následne dohodneme stretnutie naživo.

Chcete pomôcť inak?

Pozrite na všetky možnosti, ako sa dá pomôcť útulku.