dog-pawprint-on-a-heart2% za rok 2021

Opäť tu máme čas daňových priznaní a opäť sa môžete rozhodnúť, komu venujete Vaše 2 percentá z dane z príjmu. Nenechajte ich prepadnúť štátu, môžete spolu s nami pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Každé euro sa počíta, aj vďaka Vašim 2 percentám môžeme zachraňovať psíkov a mačičky, ktoré to potrebujú.

 

 

2% z dane

Ďakujeme za 2%

ZAMESTNANEC

Tlačivo na darovanie 2% z daní na stiahnutie

 1. Do 15.02.2022požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si vypočítajte:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane (minimálne 3 €)
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo tu, kliknite).
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Obe tlačivá zašlite/doručte na príslušný Daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.apríla 2022.
 7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.

FYZICKÁ OSOBA (podnikateľ, živnostník)

(fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie)

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 2. daňovom priznaní pre fyzické osobysú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (Názov): OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš
Právna forma: 
Občianske združenie
IČO/SID: 
42218004
Sídlo: 
03104 Liptovský Mikuláš 4, Prvá 217/9

Tlačivá na stiahnutie
→ Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
→ Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)

 1. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na Váš daňový úrad.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Danove priznanie PO-2022

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

 

POZOR!
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby (tlačivo tu, kliknite) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 2. Vyplňte údaje o prijímateľovi do daňového priznania.

Obchodné meno (Názov): OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš
Právna forma: 
Občianske združenie
IČO/SID: 
42218004
Sídlo: 
03104 Liptovský Mikuláš 4, Prvá 217/9

 1. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad, zvyčajne podľa Vášho sídla.

footer