dog-pawprint-on-a-heart2% za rok 2020

Opäť tu máme čas daňových priznaní a opäť sa môžete rozhodnúť, komu venujete Vaše 2 percentá z dane z príjmu. Nenechajte ich prepadnúť štátu, môžete spolu s nami pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Každé euro sa počíta, aj vďaka Vašim 2 percentám môžeme zachraňovať psíkov a mačičky, ktoré to potrebujú.

 

 

2% z dane

❌TO BY SME NEBOLI MY❌
…keby sme nevyrobili dáky prúser a práve na 10-te výročie založenia OZtka

Priatelia, administratívnou chybou z našej strany došlo k tomu, že tento rok NEMôŽEME poberať 2% z dane za rok 2020. Avšak v núdzi poznáš priateľa, #SAOZ-Slovenská aliancia ochrancov zvierat nám podala pomocnú ruku a 2%, ktoré by ste chceli darovať našim Ľiptáčikom môžete darovať im.
✅Peniažky nám budú potom prevedené, keď vy ako darcovia splníte jedinú podmienku, aby nám mohli byť peniažky poslané✅
❓AKO POSTUPOVAŤ❓
Pre vás ako darcov sa nič nemení. 2% ktoré chcete darovať našim zverencom, darujete SAOZ-u. Následne to klasické vyplnené tlačivko-VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z dane predtým než odovzdáte na daňovom alebo v práci, odfotíte a fotku/sken nám pošlete mailom alebo do správy na FB/IG aby sme si vedeli zaevidovať sumu, ktorú nám posielate. Následne sa vo finále všetky peniažky zrátajú a tú sumu nám SAOZ pošle.

Pre útulok je toto katastrofa, ktorú si veľmi silno uvedomujeme ale nevzdávame sa a hľadáme riešenia a veríme, že nás aj tak podporíte a aj takýmto spôsobom sa nám podarí aspoň niečo vyzbierať a že to spoločne aj tento rok zvládneme❤

➡️ Potrebné predvyplnené tlačivá nájdete na stránke www.saoz.sk

ZHRNUTIE:
➡️ Predtým než odovzdáte tlačivo na úrade- NEZABUDNÚŤ tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu z dane aj so zreteľnou sumou odfotiť a kópiu/fotku/sken nám poslať do mailu alebo na FB/IG do správy, aby sme potom vedeli spočítať finálnu sumu, ktorú nám SAOZ pošle.

ĎAKUJEME

Tlačivá a postup:

ZAMESTNANEC

Tlačivo na darovanie 2% z daní na stiahnutie

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie_o_zaplateni_dane. (tlačivo tu, kliknite)

3. Z tohto potvrdenia si vypočítajte 2% zo zaplatenej dane (minimálne 3 €)

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo tu, kliknite).

 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

6. Obe tlačivá zašlite/doručte na príslušný Daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.apríla 2021.
Adresu nájdete TU (kliknite).

 

FYZICKÁ OSOBA (podnikateľ, živnostník)

1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (Názov): OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš
Právna forma:
Občianske združenie
IČO/SID:
42218004
Sídlo:
03104 Liptovský Mikuláš 4, Prvá 217/9

Tlačivá na stiahnutie
→ Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
→ Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/ 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2017!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad, adresu nájdete TU (kliknite).

 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa.

POZOR!
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby (komplet ZIP, kliknite) – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

4. Vyplňte údaje o prijímateľovi do daňového priznania.

Obchodné meno (Názov): OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš
Právna forma:
Občianske združenie
IČO/SID:
42218004
Sídlo:
03104 Liptovský Mikuláš 4, Prvá 217/9

5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad, zvyčajne podľa Vášho sídla, adresu nájdete TU (kliknite).

 

 

 

footer