Kontakt

Tel.č. : +421 948 894 700
Mail : ocamipsa@gmail.com
Facebook : Facebook stránka
Adopcie: +421 948 894 777
Informácie: +421 948 117 710

Otváracie hodiny

Po-Pi: 8:30 – 15:00
Víkendy, sviatky: 9:30 – 15:00

Bankové spojenie:

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0334993583/0900
IBAN: SK3209000000000334993583
SWIFT, alebo BIC GIBASKBX

Číslo účtu FIO Banka
Pre SR v eurách: 2000 729 474/8330
Pre ČR v CZK: 2000 729 474/2010
IBAN: SK4883300000002000729474
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Kontakt
Adresa: Za mostom, 031 04 Liptovský Mikuláš
footer